Informare

Caracteristici constructive si tehnice


Două rotoare cu lobi montați pe axele paralele, constituie inima mașinii. Aceștia se rotesc în mod sincronizat, în sens invers unul față de celălalt, în interiorul unei camere etanșe. Rotoarele prezintă trei sau patru lobi, în funcție de dimensiunile pompei. Combinația mișcării rotoarelor creează aspirație și refulare și, în particular, forma elicoidală a lobilor asigură o mișcare mai fluidă, în lipsa totală a vibrațiilor.
Cele două rotoare pot avea învelișuri diferite, în funcție de tipul materialului de pompat. Corpul care formează camera etanșă a pompei este realizat din fontă gri, cu posibilitatea de cromare pe grosime a părții interne, în caz de utilizare cu fluide mai abrazive sau agresive. Etanșările mecanice sunt realizate din widia/widia.
Punctele de forță ale acestui tip de pompă sunt în principal:

  • dimensiuni compacte, cu puțin mai mari decât ale unei pompe cu rotoare;
  • ușurință în curățare și întreținere. Este posibil să se poată înlocui rotoarele fără să se mai demonteze conductele;
  • dubla posibilitate de rotație: se poate alege să se aibă racordul de aspirație la dreapta sau la stânga.

Caracteristicile pompei cu lobi sunt dimensiunile compacte și reduse și ușurința în curățare a părții pompante. Pentru a accede la camera de aspirație este suficient să se deșurubeze patru șuruburi pentru a scoate capacul central și a înlocui lobii fără conducte. Pompa cu lobi poate efectua rotația atât în sens orar cât și antiorar, în acest mod aspirația putând fi atât la dreapta cât şi la stânga. În ce priveşte transmisia, aceasta poate fi efectuată cu ajutorul unui motoreductor, a unui motor diesel, a unui motor hidraulic sau a unei prize de forță a unui tractor.

Domenii de utilizare

Pompa cu lobi C.M.O poate găsi aplicare în diferite domenii:

  • agricultură: pentru evacuarea de scurgeri lichide din grajd, excremente diluate, etc.;
  • gatere de marmură: pentru eliminarea nămolurilor din procesul de prelucrare a marmurei.
  • pielărie: pentru evacuarea apelor cu deșeuri de piele,etc.;
  • instalații de epurare: pentru tratarea nămolurilor primare digerate;
  • construcții: bentonite ciment, polistiren, var stins etc.;
  • auto purjări: pentru dejecții lichide sau pentru recuperarea uleiurilor uzate.